Článek v rubrikách:

»Návody
»Návody » Emailoví klienti
»Návody » Emailoví klienti » Outlook Express

Návod: Jak nastavit emailový účet v Outlook Express

Návod řeší problém nastavení emailového klienta Outlook Express a přidání nových emailových účtů. Celý návod je proložen obrázky ke každému kroku nastavení nové emailové adresy.

1. Vyvolání dialogového okna pro přidání nového účtu

Prvním krokem je vyvolání dialogového okna pro úpravu již stávajících účtů a pro přidání nových emailových účtů. Spustíme Outlook Express a pokračujeme nabídkou Nástroje > Účty... v horním menu (Soubor, Úpravy, Zobrazit, Nástroje, Zpráva, Nápověda), viz. následující obrázek.

 

2. Dialog přidání nového účtu (Účty v Internetu)

V tomto okně kliknemena záložku pošta poté na tlačítko Přidat > Pošta..., viz. následující obrázek.

3. Průvodce přidáním nového účtu (Průvodce připojením k Internetu)

V následujícím okně vyplníme jméno a pokračujeme tlačítkem Další.

V následujícím okně nastavíme E-mailovou adresu a pokračujeme tlačítkem Další.

V následujícím dvou oknech už vyplňujeme údaje, které nám poskytl správce našeho emailového účtu, tedy potřebujeme zejména typ serveru příchozí pošty IMAP nebo POP3, server příchozí, odchozí pošty, název účtu a heslo.

Uveďme si vzorový příklad nastavení údajů obdržených od poskytovatele emailového účtu.

Typ serveru příchozí pošty: IMAP
Server příchozí pošty: imap.poskytovatel.cz
Server odchozí pošty: imap.poskytovatel.cz
Název účtu: info@test.cz
Heslo: testovat

Na dvou následujících obrázcích vidíme nastavení podle uvedeného příkladu. V prvním okně nastavíme Typ serveru příchozí pošty, Server příchozí pošty a Server odchozí pošty a pokračujeme tlačítkem Další. V druhém okně nastavíme Název účtu, Heslo a pokračujeme tlačítekm Další.

Na následujícím obrázku vidíme nastavení názvu účtu a hesla, pokračujeme tlačítkem Další.

Server odchozí pošty je obvykle nastaven podle Vašeho poskytovatele internetového připojení (ADSL, bezdrátové připojení apod.). Je nutné ho kontaktovat a nastavit odchozí poštu podle jeho možností.

Pokud Vám, ale Váš poskytovatel připojení k emailové schránce nabídne pravděpodobně bude nutné ještě jedno nastavení. V okně Účty Internetu viz. bod jedna tohoto návodu (cesta: Nástroje > Účty, záložka Pošta) vybereme náš účet a klikneme na tlačítko Vlastnosti.

V nastavení pokračujeme v novém okně kliknutím na záložku Servery, zaškrtneme políčko Server požaduje ověření a klikneme na tlačítko Nastavení... (viz. následující obrázek) a poté pokračujeme v následujícím okně.

Na následujícím obrázku v okně Server odchozí pošty, zaškrtneme možnost Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty a klikneme na tlačítko OK a poté na tlačítko Použít.