Článek v rubrikách:

»Návody
»Návody » Emailoví klienti
»Návody » Emailoví klienti » MS Outlook

Návod: Jak nastavit emailový účet v MS Outlook

Návod řeší problém nastavení emailového klienta Microsoft Outlook a přidání nových emailových účtů. Celý návod je proložen obrázky ke každému kroku nastavení nové emailové adresy.

1. Vyvolání dialogového okna pro přidání nového účtu

Prvním krokem je vyvolání dialogového okna pro úpravu již stávajících účtů a pro přidání nových emailových účtů. Spustíme MS Outlook a pokračujeme nabídkou Nástroje > Nastavení účtu... v horním menu (Soubor, Úpravy, Zobrazit, Přejít, Nástroje, Akce, Nápověda apod.), viz. následující obrázek.

2. Dialog přidání nového účtu (Nastavení účtu)

V tomto okně klikneme na tlačítko nový, viz. následující obrázek.

3. Průvodce přidáním nového účtu (Přidat nový e-mailový účet)

V následujícím okně pokračujeme zvolením první možnosti (Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo HTTP) a tlačítkem další.

Dále pokračujeme zvolením možnosti Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru, viz. následující obrázek.

Pokračujeme možností E-mail v internetu a tlačítkem Další, viz. následující obrázek.

V následujícím okně už vyplňujeme údaje, které nám poskytl správce našeho emailového účtu, tedy potřebujeme zejména emailovou adresu, typ účtu IMAP nebo POP3, server odchozí a příchozí pošty, uživatelské jméno (obvykle vychází z emailové adresy) a heslo.

Pro potřeby možné komunikace se správcem emailového účtu si označme následující obrázek jménem: Hlavní okno nastavení emailového účtu.

Uveďme si vzorový příklad nastavení údajů obdržených od poskytovatele emailového účtu.

email: info@test.cz
heslo: test
server příchozí: imap.poskytovatel.cz
server odchozí: imap.poskytovatel.cz
uživatelské jméno: info@test.cz

Na následujícím obrázku vidíme nastavení podle uvedeného příkladu.

Server odchozí pošty je obvykle nastaven podle Vašeho poskytovatele internetového připojení (ADSL, bezdrátové připojení apod.). Je nutné ho kontaktovat a nastavit odchozí poštu podle jeho možností.

Pokud Vám, ale Váš poskytovatel připojení k emailové schránce nabídne pravděpodobně bude nutné ještě jedno nastavení: Klikněte v tomto okně (viz. předchozí obrázek) na tlačítko Další nastavení a pokračujte v novém okně (viz. následující obrázek) na záložku Server pro odchozí poštu, kde zaškrtnete Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření a dále možnost Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.