Článek v rubrikách:

»Návody
»Návody » Pošta2002

Návod: Jak exportovat data ze systému SolisShop do aplikace Pošta2002 pro správu a podávání obchodních balíku

Návod popisuje postup nastavení importu seznamu adresátů a seznamu zásilek ze systému SolisShop. Najdete zde dostatečně podrobné informace doplněné obrázky.

Jednou z nejběžnějších činností, bez které se neobejdete při provozování internetového obchodu, je odesílání zboží. Pokud máte smlouvu o obchodních zásilkách s Českou poštou, dostáváte zdarma program Pošta2002, který Vám umožní tisk údajů o zásilce (odesílatel, adresát atd.) včetně čárových kódů přímo na podací lístky.

Pro usnadnění práce jsme vytvořili modul, který umožnuje exportovat databázi adresátů nebo celých zásilek do programu Pošta2002. Bez tohoto modulu je odesílání desítek zásilek denně téměř nemožné.

V tomto článku se dozvíte jak nastavit aplikaci Pošta2002 a jak exportovat data ze systému SolisShop.

1. Otevření modulu Adresář importů

V aplikaci Pošta2002 je za komunikaci s programy třetích stran odpovědný modul Adresář importů. Modul spustíme v rozbalovací nabídce Nastavení, viz. následující obrázek.

2. Nastavení modulu Adresář importů

Nyní máme otevřeno okno pro nastavení jednotlivých importů. Systém SolisShop pro naplnění databáze programu Pošta2002 využívá prostého textového souboru.

Důlěžité jsou pro nás sloupce Popis a TypImportu. Řádky do tabulky přidáváme tlačítkem plus v pravé dolní části okna. Systém SolisShop umí exportovat odděleně celkový seznam adresátů, tedy registrovaných zákazníků, a seznam jednotlivých zásilek, tedy zásilek na základě vybraných faktur.

Obrázek č. 3 - Seznam nastavení importů

 1. Seznam adresátů
  Nastavení odpovídá prvnímu řádku, popis může být libovolný, v našem případě jsme zvolili "TXT _dobre-naradi import Adresáře", TypImportu vždy zvolíme "TXT_Z",
 2. Seznam jednotlivých zásilek
  Nastavení odpovídá druhému řádku, popis může být libovolný, v našem případě jsme zvolili "TXT _dobre-naradi import Zásilek", TypImportu vždy zvolíme "TXT_Z".

Po vytvoření těchto polí následuje jejich nastavení. Klikneme na první řádek a poté na tlačítko Nastavení.

2.1. Nastavení importu seznamu adresátů

Nyní se vrátíme k obrázku č.3, který ukazuje tabulku se seznamem nastavení různých importů. Klikneme na první řádek a potom na tlačítko Nastavení.

Systém SolisShop ukládá data do souboru "Posta2002_{název obchodu}_adresar.txt", v našem případě Posta2002_www-dobre-naradi_adresar.txt, soubor však můžete pojmenovat a uložit podle sebe. Ve většině případů je vhodné soubor ukládat do stejného adresáře pod stejným jménem. Pokud soubor takto uložíte, stávající soubor se přepíše souborem novým, a tak nebude nutné pokaždé měnit nastavení, které právě tvoříme.

Na následujícím obrázku uvidíte vzorové nastavení,

 • soubor pro import ze systému SolisShop vždy ukládáme na disk D: (vy, zvolte umístění dle sebe),
 • kódování souboru je vždy CP 1250 (Windows),
 • typ sloupců souboru je Proměnlivá délka,
 • oddělovač sloupců ; (středník),
 • oddělovač řetězců " (dvojitý apostrof),
 • typ kódu adresáta je textový kód (systém SolisShop ukládá kód adresáta ve tvaru  dobre-naradi_customer_1, je tak zajištěno, že adresát nebude v kolizi s exporty z jiných systémů).

Teď už stačí jen vybrat, které sloupce budou zahrnuty v souboru pro import a jaké budou mít parametry.

Jedná se konkrétně o následující řádky (viz. obrázek), jiné nenastavujeme.

 • Osoba - existuje, pořadí sloupce: 1, délka: 255,
 • Kód adresáta - existuje, pořadí sloupce: 2, délka: 255,
 • Název adresáta - existuje, pořadí sloupce: 3, délka: 255,
 • Ulice - existuje, pořadí sloupce: 4, délka: 255,
 • PSČ - existuje, pořadí sloupce: 5, délka: 6,
 • Obec - existuje, pořadí sloupce: 6, délka: 255.

Tímto je nastavení importu seznamu adresátů hotové a můžeme potvrdit tlačítkem OK. Teď se podíváme na nastavení zásilek.

2.2. Nastavení importu seznamu zásilek

V postupu nastavení modulu Adresář importů se vracíme k obrázku č.3, který ukazuje tabulku se seznamem nastavení různých importů. Klikneme na druhý řádek a potom na tlačítko nastavení.

Systém SolisShop ukládá data zásilek do souboru "Posta2002_{název obchodu}_zasilky.txt", v našem případě Posta2002_www-dobre-naradi_zasilky.txt, soubor však můžete pojmenovat a uložit podle sebe. Ve většině případů je vhodné soubor ukládat do stejného adresáře pod stejným jménem. Pokud soubor takto uložíte, stávající soubor se přepíše souborem novým, a tak nebude nutné pokaždé měnit nastavení, které právě tvoříme.

Na následujícím obrázku uvidíte vzorové nastavení (postup je totožný s kapitolou 2.1),

 • soubor pro import ze systému SolisShop vždy ukládáme na disk D: (vy, zvolte umístění dle sebe),
 • kódování souboru je vždy CP 1250 (Windows),
 • typ sloupců souboru je Proměnlivá délka,
 • oddělovač sloupců ; (středník),
 • oddělovač řetězců " (dvojitý apostrof),
 • typ kódu adresáta je textový kód (systém SolisShop ukládá kód adresáta ve tvaru  dobre-naradi_customer_1, je tak zajištěno, že adresát nebude v kolizi s exporty z jiných systémů).

Teď už stačí jen vybrat, které sloupce budou zahrnuty v souboru pro import a jaké budou mít parametry.

Jedná se konkrétně o následující řádky (viz. následující obrázek), jiné řádky nenastavujeme (stejně jako u importu adresátů).

 • Osoba - existuje, pořadí sloupce: 1, délka: 255,
 • Kód adresáta - existuje, pořadí sloupce: 2, délka: 255,
 • Název adresáta - existuje, pořadí sloupce: 3, délka: 255,
 • Ulice - existuje, pořadí sloupce: 4, délka: 255,
 • PSČ - existuje, pořadí sloupce: 5, délka: 6,
 • Obec - existuje, pořadí sloupce: 6, délka: 255.

Krom údajů adresáta musíme nastavit údaje jednotlivých zásilek.

 • Udaná cena - existuje, pořadí sloupce: 7, délka: 20 (soubor nastavuje udanou cenu jako výši dobírkové částky na faktuře),
 • Dobírka - existuje, pořadí sloupce: 8, délka: 20 (celková částka faktury),
 • Typ zásilky - existuje, pořadí sloupce: 9, délka: 20 (systém SolisShop vždy zvolí BO, což je obchodní balík),
 • Dob. poukázka - existuje, pořadí sloupce: 10, délka: 2 (na výběr máme možnosti A, C, PS, systém SolisShop vždy zvolí A, tedy dobírku, kdy přepravce vybírá peníze za dodané zboží),
 • Var. symbol - existuje, pořadí sloupce: 11, délka: 10 (variabilním symbolem pro převod platby je vždy číslo faktury, jedná se o platbu vybranou přepravcem za dodané zboží).

Nyní máme všechny podporované možnosti importů v programu Pošta2002 nastavené a pustíme se do samotného vytvoření souborů pro import.

3. Vygenerování souboru pro import v systému SolisShop

3.1 Vygenerování seznamu zásilek

Vygenerování souboru se seznamem zásilek probíhá v systému SolisShop v souhrnu faktur.

Detail rozhraní souhrnu faktur.

Nejprve označíme požadované faktury ve sloupci B2B a poté kliknutím na tlačítko B2B Export se dostaneme na rozcestí pro výběr aplikace, se kterou chceme komunikovat.

Vždy se nám zobrazí jen ty aplikace, které máme zakoupené a vlastníme licenční právo k práci s danou aplikací.

Stiskneme tlačítko přejít na modul a dostaneme se do rozhraní modulu pro export dat do programu Pošta2002.

Zde máme na výběr dvě možnosti, buď exportovat celý balík všech adresátů nebo exportovat vybrané zásilky, které zahrnují kompletní nastavení balíků připravených přímo pro tisk. Nemusíme se tak dále už o nic víc starat. Výběr zásilek je vymezen zvolenými fakturami.

3.2 Vygenerování seznamu adresátů

Ve většině případů exportu však budeme potřebovat hlavně krok 3.1, který zahrnuje generování adresátů včetně zásilky.

Generování adresátů probíhá výběrem zákazníku v souhrnu zákazníků, podobně jako u výběru faktur stačí zaškrtnout exportované zákazníky a kliknou na tlačítko B2B Export.

 Systém nás přesun na výběr modulů, které komunikují s jinými aplikacemi, vždy se zobrazí jen zakoupené moduly. V našem případě zvolíme přejit na modul u Pošta2002.

Dostaneme se do podobného výběru jako při exportu faktur, první možnost exportuje všechny zákazníky bez vyjímek a druhá možnost exportuje jen vypsané zákazníky. Ti korespondují se zaškrtnutými zákazníky v souhrnu zákazníků.

Po kliknutí na tlačítko vygenerovat je nám nabídnut soubor ke stažení ve tvaru Posta2002_www-dobre-naradi_adresar.txt. Ten můžeme pojmenovat a uložit dle sebe.

Dobrou praktikou je zvolit si jeden adresář kam se budou vždy tyto soubory ukládat a stále je budeme přepisovat. Tím docílíme toho, že nebude nutné měnit nastavení programu Pošta2002.

4. Zpracování vygenerovaných souborů pro import programem Pošta2002

To jak vygenerovat zásilky a adresáty jsme si ukázali v bodech 3.1 a 3.2. Teď už stačí jen přijmout soubory v programu Pošta2002.

Spustíme modul Adresář importů, postupujeme podobně jako v kapitole 1. Klikneme na řádek s nastaveným importem adresáře nebo importem zásilek, podle toho jestli jsme vygenerovali zásilky z faktur nebo adresáty ze souhrnu zákazníků.

Potom stačí už jen kliknout na Import Adresátů nebo na Import Zásilek.