Článek v rubrikách:

»Návody
»Návody » Účto - Tichý & spol.

Návod: Jak exportovat adresář, faktury, pohledávky a závazky do programu Účto - Tichý & spol.

Článek popisuje způsob komunikace systému SolisShop s aplikací Účto - Tichý & spol. pro vedení daňové evidence. Opět je k dispozici dostatek obrázků a detailní popis problému.

1. Prvotní nastavení aplikace Účto - Tichý & spol.

Než začneme využívat samotného importu ze systému SolisShop je potřeba provést prvotní nastavení aplikace Účto. Následující akce uvedené v kapitole první provedeme jen jednou, při budoucích importech nebude potřeba na stejném počítači už tyto akce provádět.

Tyto prvotní nastavení se týkají vygenerování vzorových databází se seznamem položek adresáře, peněžního deníku a knihy závazků a pohledávek.

1.1 Nastavení adresáře

Generovat adresář do DBF musíme ze seznamu adres. Kam se dostaneme přes Tiskopisy > Adresář firem > Seznam adres, viz. následující obrázek.

Tím se dostaneme na seznam všech adres v aplikaci Účto zapsaných, pokračujeme stisknutím kláves SHIFT + F6, zobrazí se nám dialog TISKOVÉ SESTAVY, pokračujeme na Všechny > Export do .DBF > Formát DBF 2004 pro import. Zobrazí se červené dialogové okno a zeptá se, zda chceme exportovat vybrané adresy do adresáře XY, obvykle je to adresář instalace aplikace Účto. Souhlasíme písmenem A a potvrdíme enterem, viz. následující obrázek.

Tím bylo prvotní nastavení adresáře provedeno, teď se pustíme na peněžní deník.

1.2 Nastavení peněžního deníku

Stejně jako u adresáře firem se nejprve přesuneme na seznam vět v peněžním deníku podle následujícího postupu Finance > Peněžní deník > Seznam, viz. následující obrázek. 

V seznamu peněžního deníku opět postupujeme stisknutím kláves SHIFT + F6, v okně TISKOVÉ SESTAVY přejdeme na Export do .DBF > Formát DBF 2004 pro import a zobrazené červené dialogové okno potvrdíme klávesou ENTER se  souhlasem vloženým písmenem A, viz. následující obrázek.

1.3 Nastavení knihy závazků a pohledávek

Stejný postup uplatníme i u knihy závazků a pohledávek. Finance > Závazky a pohledávky > Seznam, viz. následující obrázek.

Dále SHIFT + F6 > Export do .DBF > Formát DBF 2004 pro import, červené dialogové okno potvrdíme.

Tím máme prvotní nastavení dokončené. Dále se budeme v kapitole druhé věnovat samotnému exportu dat ze systému SolisShop a jejich importu do aplikace Účto.

2. Export adresáře, faktur, závazků a pohledávek ze systému SolisShop

3. Import adresáře, faktur, závazků a pohledávek do aplikace Účto

Před importem faktur nebo závazků a pohledávek musíme nejprve provést import adresáře. Ostatní knihy se odkazují na existující položky v adresáři, které musí být nejprve vytvořeny.

3.1 Import adresáře

3.2 Import faktur

3.3 Import knihy závazků a pohledávek