Článek v rubrikách:

»Popis řešení
»Popis řešení » Popis řešení - Systém SolisShop

Modul: Uživatelé

Modul Uživatelé je nedílnou součástí systému a tvoří společně s jádrem systému základ počítačového programu. Umožňuje definici práv a správu nových už

Modul Uživatelé je nedílnou součástí systému a tvoří společně s jádrem systému základ počítačového programu. Umožňuje definici práv a správu nových uživatelů. Administrátor systému může definovat uživatelské skupiny, které nesou oprávnění nakládat s jednotlivými funkčními bloky počítačového programu. Systém práv je propracován na jednotlivé moduly a způsob práce s moduly, jako jsou čtení, zápis, mazání a vykonání funkce modulu.