Článek v rubrikách:

»Manuál » SolisShop v.3
»Manuál » SolisShop v.3 » 1.1 - Základní ovládání
»Manuál » SolisShop v.3 » 1.1 - Základní ovládání » 1.1.3 - Strukturované nabídky

Manual v.3: Nabídky/Menu/Navigace (Oddělení / Rubriky a stránky obchodu)

Práce se stromovou hierarchií. Stromová hierarchie jsou data uložená hierarchicky se vztahem k rodičům a potomkům, jsou to typicky oddělení obchodu, rozbalovací nabídka nebo diskuse a další.

Práce se stromovou hierarchií

Stromová hierarchie jsou data uložená hierarchicky se vztahem k rodičům a potomkům, jsou to typicky oddělení obchodu, rozbalovací nabídka nebo diskuse a další.

Pro úpravu oddělení volíme v navigačním menu Zboží > Oddělení viz Obr. 1. Obdobně se dostaneme do rozbalovacího menu CMS > Rozbalovací menu.

Obrázky jsou pouze ilustrativní a v různých verzích systému SolisShop se mohou názvy a umístění jednotlivých položek lišit.

V levé části vidíme již založené kategorie včetně podkategorií viz Obr. 2. V okně Nastavení položky uprostřed stránky můžeme doplňovat a upravovat popis k jednotlivým oddělením.

Úpravy probíhají vyvoláním dialogu a to pravým tlačítkem na textu kategorie. Dvojitý klik na text kategorie obvykle vede k otevření detailu kategorie a jednoduchý klik pak vede k nastavení rodičovské kategorie nebo k jiným specifickým akcím.

Obr. 1: Navigační menu

Vytváření oddělení (kategorií) a jejich přejmenování

Novou kategorii přidáme tak, že pravým tlačítkem myši klikneme na kategorii, do níž má být nová kategorie přidána a zvolíme Nová položka viz Obr. 2. Položku pak přejmenujeme dle svých požadavků stisknutím pravého tlačítka myši na kategorii nová položka a dáme Přejmenovat. Po přepsání názvu pokračujeme klávesou ENTER nebo klávesou ESC úpravu stornujeme.

Odstraňování oddělení (kategorií)

Kategorii smažeme výběrem kategorie, stisknutím pravého tlačítka myši a poté vybereme Smazat viz. Obr. 2 a požadavek potvrdíme v následujícím okně stisknutím Ano.

Kategorie doporučujeme spíše nemazat, pokud se ale rozhodneme přeci jen smazat tak s velkou opatrností. Můžeme mít nastavený popis kategorie a ten by pak mohl být nenávratně smazán. Dalším důvodem proč kategorie nemazat jsou vyhledávače, ztratili bychom již získanou pozici ve vyhledávačích a na stránkách by chyběly údaje. Vyhledávače by pak odkazovaly na neexistující stránky, které mohly již získat nějaký PR nebo S-Rank a tím ztrácí S-Rank i hlavní stránka, nehledě na možné penalizace vyhledávacích robotů za mrtvé stránky.

Dále je potřeba myslet také na to, že kategorie, které jsou hlouběji zanořeny, tedy jsou to potomci mazané kategorie, budou automaticky smazány také!


Obr. 2: Strom kategorií a vyvolaný dialog akcí

Přesouvání oddělení (kategorií)

Pokud chceme přesouvat kategorie např. měnit jejich pořadí, nebo přesouvat podkategorie, je potřeba mít na mysli, že musíme konečnou změnu potvrdit tlačítkem OK, jinak systém si stále bude pamatovat původní umístění kategorií pro všechny dále vyvolané akce.

Např. tento problém: Přesunete potomky nějaké kategorie na nové umístění, myslíte si, že můžete původně rodičovskou kategorii smazat, nyní již není potřeba, potomky jsme přece přesunuli, pokud ji však dáte smazat a zapomněli jste potvrdit změny přesunu tlačítkem OK, pak budou i zdánlivě přesunuté kategorie smazány! Systém si přece myslí, že jsou stále zařazeny pod mazanou kategorií jako její potomci!

Vybranou kategorii přesuneme tak, že levým tlačítkem myši klikneme a držíme žlutou složku u vybrané kategorie a tahem přesouváme. Pokud chceme

kategorii přesunout do hlavního stromu

např. za tým Tampa Bay Lightning pustíme námi drženou složku na žluté složce u názvu Tampa Bay Lightning, přesouvaná kategorie se automaticky zařadí za Tampa Bay Lightning. V případě, že chceme měnit pořadí kategorií, přesouvanou kategorii pouštíme vždy na žluté složce kategorie, za kterou se má přesouvaná kategorie zařadit viz. Obr. 4.

 Obr. 4: Přesouvání kategorií do hlavního stromu

Pokud chceme námi vybranou složku přesunout do kategorie Tampa Bay Lightning, pustíme přesouvanou složku na názvu Tampa Bay Lightning (text, popis kategorie) viz. Obr. 5. Celý přesun potvrdíme tlačítkem OK pod seznamem kategorií.

Obr. 5: Přesouvání kategorie do jiné již vytvořené kategorie

Další funkčnost je obvykle intuitivní a lze využít nápověd zobrazujících se ve žluté bublině po najetí na daná tlačítka.