Článek v rubrikách:

»Manuál » 2 - Produkty
»Manuál » 2 - Produkty » 2.10 - Výchozí dodavatel

Manual: Výchozí dodavatel

Systém SolisShop umožňuje sledovat ke každé položce katalogu neomezené množství dodavatelů a katalogů. Obvykle se jedná o placené moduly. Způsobů jak přiřadit k produktu párovací znak s dodavatelem nebo samotného dodavatele najdeme více, jedním z nich

Systém SolisShop umožňuje sledovat ke každé položce katalogu neomezené množství dodavatelů a katalogů. Obvykle se jedná o placené moduly. Způsobů, jak přiřadit k produktu párovací znak s dodavatelem nebo samotného dodavatele najdeme více, jedním z nich je výchozí dodavatel.

Ke každému produktu lze přiřadit pouze jednoho výchozího dodavatele a pouze jeden alternativní katalogový kód. Takové přiřazení slouží např. pro párování dalších nadstaveb, k přecenění katalogu, naskladnění apod.

Abychom mohli přiřadit výchozího dodavatele a jeho katalogový kód, musíme si otevřít lištu >>Seznam produktů (Souhrny položek) a zaškrtnout požadované akce, v našem případě budeme chtít zobrazit v seznamu produktů Katalogový kód dodavatele a Výchozího dodavatele. Výběr potvrdíme tlačítkem Zobrazit (viz. Obrázek 1.).

Obrázek 1.

Předchozím výběrem se nám v seznamu produktů zobrazil sloupec Dodavatel a DKK (viz. Obrázek 2.). Ve sloupci Dodavatel v rozbalovacím menu vybereme požadovaného dodavatele k jednotlivým produktům a do sloupce DKK napíšeme jeho katalogový kód.

Obrázek 2.

Změny uložíme tlačítkem Upravit na konci stránky (viz. Obrázek 3.).

Obrázek 3.

Vybrané akce potvrdíme v následujícím sdělovacím okně stisknutím tlačítka OK (viz. Obrázek 4.).

Obrázek 4.

Po potvrzení nám systém oznámí provedenou akci v okně Hlášení systému (viz. Obrázek 5.).

Obrázek 5.