Článek v rubrikách:

»Manuál » 1 - SolisShop
»Manuál » 1 - SolisShop » 1.1 - Základní ovládání
»Manuál » 1 - SolisShop » 1.1 - Základní ovládání » 1.1.2 - Souhrn položek

Manual: Souhrn položek

Souhrn položek doprovází jakýkoli seznam v systému SolisShop. Je to například souhrn zákazníků, souhrn produktů, souhrn objednávek, souhrn faktur apod. Tento souhrn se vždy dělí na 3 části. 1. část - Filtr položek Filtr se nachází na obrázku pod bo

Souhrn položek doprovází jakýkoli seznam v systému SolisShop. Je to například souhrn zákazníků, souhrn produktů, souhrn objednávek, souhrn faktur apod. Tento souhrn se vždy dělí na 3 části.

1. část - Filtr položek

Filtr se nachází na obrázku pod bodem 1., defaultně je schovaný a objeví se po kliknutí kdekoli na lištu s názvem Nastavení filtru.

Po otevření nabídky filtru máte možnost vybrat nebo vyplnit kriteria, která budou omezením pro výpis produktů. S novými verzemi systému SolisShop se může tato nabídka zásadně měnit.

Po vyplnění kritérií, např. hledaný výraz, řídíte to, zda daný filtr bude uplatněn zatržením řádku v bodu 2., na filtr má vliv jen zatržený řádek.

Posledním krokem je stisknutí tlačítka Nastavit, bod 3., tím se celé nastavení filtru aplikuje a uloží do paměti! Dokud neuzavřete prohlížeč, systém si bude toto nastavení vždy pro daný souhrn pamatovat!

2. část - Zobrazované sloupce

Protože je souhrn obvykle delší než šířka obrazovky, systém nabízí možnost vybrat si, které sloupce chceme vidět a které chceme skrýt, s některými sloupci se navíc váže další funkčnost.

Postup je obdobný jako u filtru, nejprve otevřeme kliknutím na lištu nabídku zobrazovaných sloupců bod 1., zašrtnutím sloupců bod 2., které chceme zobrazovat a stisknutím tlačítka Nastavit bod 3., se upraví zobrazení seznamu položek.

3. část - Výpis položek