Definice: Vektorová grafika

Co znamená výraz vektorová grafika? Co jsou hlavní výhody? Jaký je rozdíl mezi vektorovou a bitmapovou grafikou? Na to vše odpovídá tento článek.

Vektorová grafika je grafika tvořena matematickým zápisem. Zakladními stavebními kameny takového grafického obrazce jsou vektory, body, které tvoří úsečky a křivky, z nich jsou tvořeny složitější objekty a nakonec je celkem grafický obrazec. Všechny prvky jsou zapsány pomocí matematických vzorců.

Do základních prvků vektorové grafiky počítáme body, segmenty, polygony, objekty, vektorová primitiva a nakonec skupiny, kombinace a spojení objektů.

Každý objekt si pak se sebou nese atribut o obrysu (tlošťka, barva, typ čáry), výplni (barva, typ výplně), velikosti a umístění.

Hlavní výhody vektorové grafiky jsou, že nezáleží na velikosti objektů, při zmenšení nebo zvětšení se nesnižuje kvalita výsledného obrázku, můžeme ten samý objekt tisknout na billboard nebo na pohlednici, aniž by se snížila kvalita vytištěného výsledku.

To je hlavní rozdíl vektorové grafiky a bitmapové grafiky. Mezi další výhody patří i menší objem souborů a tedy rychlejší překreslování a tisk grafiky.

Vhodnost použití vektorové grafiky: loga, diagramy, sazby, animace apod.

Programy pro práci s vektorovou grafikou: Adobe Illustrator, Corel Draw apod.

Tento formát také nese důležité uplatnění u formátu PDF.