Definice: RSS

RSS (RDF Site Summary) je nejznámějším a nejrozšířenějším RDF, pravděpodobně tento standard každý důvěrně zná. Jedná se o popisný formát a vyjádření o

RSS (RDF Site Summary) je nejznámějším a nejrozšířenějším RDF, pravděpodobně tento standard každý důvěrně zná. Jedná se o popisný formát a vyjádření obsahu odkazovaných zdrojů. Ve valné většině najdete RSS na každém internetovém blogu, odborném serveru, zpravodajském portálu nebo i internetovém obchodu, prostě všude, kde jsou prezentovány pravidelné zprávy a články. Tento standard se úspěšně podílí na změně přístupu získávání informací a přesunu od PULL modelu k PUSH modelu.

Nejprve jsme museli za informacemi chodit a teď chodí oni za námi, prostřednictvím čteček RSS kanálů můžeme sledovat nově vyšlé články na našich oblíbených stránkách, aniž bychom je navštívili. Čtečka nás okamžitě ve chvíli nového přidaného článku upozorní a nabídne nám obvykle název a anotaci článku, pokud nás informace zaujali proklikem se dostáváme na detail článku na serveru, který článek publikoval.

Obdobu této čtečky najdete např. ve vyhledávači www.google.cz nebo v emailovém klientu MS Outlook.