Definice: IMAP

IMAP je odpověď na potřebu spolupráce a sdílení emailové komunikace uvnitř firmy a napříč více pracovníky.

IMAP (Internet Message Access Protocol) je protokol určený pro práci s emailovými účty. Umožňuje přístup a týmovou práci na stejných emailových adresách.

Pro uživatele to znamená, že může sdílet všechny výhody emailové schránky se všemi svými počítači, notebookem, pracovním počítačem nebo domácím počítačem, a nejen to, jde o vzájemné sdílení mezi neomezeným počtem uživatelů.

Všichni tito uživatelé vidí odeslané nebo přijaté zprávy, stejně tak vytvořené složky na jednom počítači se po připojení k internetu automaticky synchronizují u všech uživatelů emailové schránky. Zprávy jsou uchovávány na serveru a vzájemně sdíleny mezi všemi ostatními.