Definice: Bitmapová grafika

Co je bitmapová grafika? Jaké jsou výhody a nevýhody oproti vektorové grafice? Barevná hloubka, RGB, CMYK, pixely a další odpovědi se dozvíte v tomto článku.

Bitmapová grafika je tvořena jednotlivými pixely, je to dvourozměrná soustava obrazových bodů, každý bod má svou X souřadnici a Y souřadnici, tím je vymezena jeho pozice na obrázku. Vždy se jedná o čtvercovou síť pixelů (obrazových bodů).

Rozlišení obrázku pak udává kolik pixelů se vejde na jeden palec a uvádí se v jednotkách dpi. Čím více pixelů se vejde na palec, tím je obrázek kvalitnější, tedy větší dpi určuje kvalitnější obrázek. Obvyklá tisková grafika má 225dpi, obrázky k použití na web mají obvykle 72dpi.

Dalším důležitým atributem je barevná hloubka, určuje počet barev v obrázku, např. 4 bity = 16 barev, 8 bitů = 256 barev, atd.

Samotná barva je definována několika různými způsoby, jedním z nejpoužívanějších pro zobrazení na monitoru je RGB, je to výsledná barva, vycházející z různé intenzity barev Red (červená), Green (zelená), Blue (modrá), lze definovat maximálně 16,7 milionů barev.

Pro tištěnou grafiku se používá systém CMYK, tedy vzájemný překryv intezity barev Cyan, Magenta, Yellow, BlacK, lze definovat maximálně 4,3 miliardy barev.

Hlavní nevýhodou bitmapové grafiky je nemožnost manipulovat s výsledným obrázkem, se zvětšením nebo zmenšením dojde ke snižení kvality výsledného obrázku.

To je hlavní rozdíl bitmapové grafiky a vektorové grafiky. Bitmapová grafika se používá především na fotografie. Objem dat je také mnohonásobně větší než u vektorové grafiky.

Naopak výhodou proti vektorové grafice je větší schopnost reálně napodobovat skutečnost.

Celkový objem dat obrázku je pak závislý na jeho barevné hloubce, rozlišení a velikosti.

Programy, které se používají pro úpravy bitmapové grafiky: Adobe Phostohop, Corel Photopaint a další.

Obvyklé koncovky souborů jsou: GIF, JPG, PNG apod.