Popis řešení - B2B

Zkratka B2B vyjadřuje podnikatelské vztahy probíhající mezi dvěma podnikatelskými subjekty za využití elektronických prostředků a možností elektronické komunikace.